Rólunk

Missziónk: „Közös ALKOTÓI TÉR létrehozása – a TÁNC és a terápia eszközeivel – ÉRTÉKEINK és sérüléseink mentén – az ELFOGADÓBB társadalomért.”

Az ARTMAN MOZGÁSTERÁPIÁS MŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET azzal a céllal alakult, hogy oktatási, művészeti és terápiás programok létrehozásával segítse a különböző fogyatékossággal élő emberek társadalmi felzárkóztatását. Tevékenységünk révén egyrészt elősegítjük a fogyatékos emberek testi és lelki állapotának javulását (lehetőséget biztosítva saját teljességük megélésére), valamint felmutatjuk azokat a speciális értékeket, melyeket a különböző sérülésekkel élő emberek a többségi társadalom számára nyújtani tudnak.

1176381_192049450976219_2062952197_n

„Egy a világunk, ahol mindannyian élünk: épek és fogyatékosok, fogyatékos épek és ép fogyatékosok. Az akadálymentesítésre nem csak fizikálisan, hanem a fejekben, lelkekben is szükség van. ..
Nem harcolunk a fogyatékosságokhoz kapcsolódó tévhitek ellen. A kulcs a mozgás és tánc iránti érzékenység. A színpad és nézőtér között erős a határ, így a színház jól bevált keretrendszerével megvéd. S miközben a fő figyelmi fókusz a játszón van, a néző is résztvevője a helyzetnek.

A művészeti alkotó tevékenység átformál, gyógyít, alkotót és befogadót egyaránt. Így válik az adott társadalom mentálhigiénés felületévé. Az előadás és a próbafolyamat lehetőséget ad a szinte dogmává merevedett előítéletek, tévhitek és sztereotípiák megbontására. A testtudati technikákon és improvizáción alapuló kortárs táncszínház fogyatékos művészei jelenlétükkel újratanítják, hogyan használjuk elfelejtett képességünket, az önreflexión alapuló, belülről fakadó átalakulást.”

Bóta Ildikó

1496327_806803249347451_1263286338_o

Díjak, jelölések
2019
 • Fidelio Kult50

2018

 • Highlights of Hungary jelölés
 • Lábán Rudolf különdíj

A Tánceánia története

[Sáfrány Kinga 2007-ben írt cikkének részlete]

A súlyosan mozgássérült, egyidejűleg valamilyen fokban értelmi fogyatékos és beszédképtelen személyek számára kínált terápiás lehetőségek között új színfolt Magyarországon az Tánceánia Együttesben alkalmazott komplex mozgás- és táncterápiás rehabilitációs forma. Egyesületünk szakemberei – mozgásterapeuták, pszichológusok, táncosok – 1999 óta alkalmazzák a komplex mozgás- és táncterápiát a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központjának programján belül, de az általunk tartott bemutatók több gyógypedagógiai, pszichológiai és más rehabilitációs fórumon is nagy feltűnést és komoly szakmai elismerést váltottak ki. („Pszichoterápia” folyóirat I. és II. konferenciája, Alternatív és Augmentatív Kommunikációs Nemzetközi Konferencia, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola jelnyelvi könyvbemutatója, Motiváció Alapítvány jubileumi gálaműsora, Konduktív Pedagógiai Találkozó, stb.)

A táncterápiás program kezdeményezője Bóta Ildikó mozgásterapeuta volt, aki korábban a hazai kortárs táncélet több úttörő együttesében működött előadóművészként, koreográfusként; majd a Dévény féle speciális manuál terápiában szerzett közvetlen tapasztalatokat a sérült fiatalokkal való munkáról. A program tartalmi részére az induláskor döntő hatással volt Alito Alessi amerikai táncművész, illetve az általa vezetett tanfolyam, ahol a nevével fémjelzett DanceAbility mozgalom művészi-politikai céljaiba, mintegy tízéves tapasztalataiba és módszertana alapjaiba vezette be a részvevőket. A Tánceánia Programba később fokozatosan kapcsolódott be néhány újabb művész és terápiás szakember és – részben az ő segítségükkel – épült be a programba néhány újabb pszichoterápiás és mozgásterápiás irányzat, testtudati módszer, tánctechnika, művészi koncepció. Ezek mindegyike a mozgás és a test, a test és a lélek olyan alapvető összefüggéseiről, az összefüggések olyan rétegéről segítenek élményeket szerezni, melyek inkább összekapcsolják, mint elválasztják a különböző képességű embereket. (lásd alább)

A Tánceánia Együttes céljai

 1. A Tánceánia Együttes a 2005 szeptemberében létrejött ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Műhely Egyesület keretein belül működik. Főbb célkitűzéseink a következők:
 2. biztosítsuk a Tánceánia Együttesben folyó munka feltételeit;
 3. kidolgozzuk a súlyosan, halmozottan fogyatékos, nem beszélő és nem mozgó emberek integrált művészeti és táncprogramját;
 4. megteremtsük a módszerek oktatásának, továbbadásának kereteit;
 5. valamint létrehozzunk egy olyan friss szellemű oktató és kutató központot, mely aTánceánia Együttesben folyó gyakorlati munka színtere, a rokon törekvésű művészetterápiás módszerek innovatív fóruma.

Összefoglalva: határozott törekvésünk a társadalommal folytatott olyan kulturális és szociális párbeszéd, mely végső soron a sérültek társadalmi integrációjának új bázisa lehet.

Elméleti háttér

Az ArtMan Egyesület támogatásával, a BLISS Alapítvány keretein belül működő TánceániaMagyarországon a Dr. Merényi Márta nevével fémjelzett mozgás- és táncterápiás módszereket alkalmazza kortárs improvizációs táncelméletekkel és módszerekkel vegyítve. A TánceániaEgyüttesben és a terápiás munkában olyan súlyosan, halmozottan fogyatékos fiataloknak kínálunk fejlesztést, akik gyakorlatilag a fogyatékosok számára kínált összes foglalkoztatási keret közül kiszorulnak. A velünk való munka nem egy fogyatékos tagunk számára az egyetlen igazán motiváló erejű, kihívást jelentő program. A terápiás és művészeti foglalkozásokat követő beszélgetések, valamint a társaság nyújtotta élmény igen sokat jelent ezeknek a – fogyatékosságok között is – legsúlyosabb állapotú fiataloknak. Ez a terápiás forma az egyesület szakembereinek korlátozott kapacitása miatt egyelőre még nem érhető el széles körben, miközben az igény az érintett fogyatékos emberek és családjaik, valamint a segítő szakemberek részéről hatalmas.

A Tánceánia olyan művészi keretekben gondolkodik, melyben a fogyatékos részvevők is teljes kompetenciával, a sérülés nélküli résztvevőkkel egyenrangú partnerként jelennek meg. Ez az alapelv a terápiás programban is megfogalmazódik és a sérülteket elszigetelő társadalmi korlátok lebontásában minden fél számára fontos tanulságok levonására ad lehetőséget.

A csoportban a közös mozgásélmények verbális feldolgozása során analitikusan orientált, Gestalt szemléletű értelmezés és visszajelzés történik. Ez a humanisztikus szemléletmód nyújt biztonságos keretet a művészetterápiás foglalkozások nyújtotta gazdag élmények folyamatos átbeszélésére, megértésére, elfogadására. A csoport 3 vezetője által közösen alkalmazott módszertan legfontosabb elméleti alapjai a következők:

 • Bowlby korai tárgykapcsolat elmélete
 • Siegel pozitív áttét – fixációs regresszió elmélete
 • Fritz Perls Gestalt energiaciklusa, figura-háttér koncepciója, hárításelméletei
 • Mahler individuáció – szeparáció koncepciója
 • Winnicott holding és tükrözés funkciói

A sérültekkel való mozgás- és táncterápia meghatározó elemei a testtudati munkák, az egymással való kapcsolati illetve partner munkák, valamint a tér megtapasztalása, a kiemelt térben való mozgás. Ez a hármas szerveződés jellemzi közös munkáinkat, melyeknek később fontos megmutatkozási lehetőségeket kínálnak színpadi fellépéseink.


Az oldal a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.