Body-Mind Centering® a hazai korai fejlesztésben

Sparks logo

A Sparks– Szomatikus Módszerek, Művészet és Kreativitás a Hátrányos Helyzetű Emberekért elnevezésű projekt keretében a magyarországi team három tagja (Kálmán Ferenc, Bóta Ildikó, Szűcs Sándor) heti rendszerességgel dolgozott együtt a Budapesti Korai Fejlesztő Központ súlyosan sérült gyerekek óvodai csoportjában, hogy a BMC® alapelvei mentén segítsenek a gyerekek fejlesztésében, és tapasztalataik integrálásában.

A műhelymunka alkalmak szakmai érdeklődők és szülők számára nyitottak voltak, továbbá a gyakorlati tapasztalatokat rendszeresen megosztottuk a gyerekekkel dolgozó asszisztensekkel és kollégákkal. A SPARKS Projekt két éve során összesen körülbelül 70 alkalommal dolgoztunk a műhely keretében, ami során cca 160 találkozás valósult meg gyerek és terapeuta között.

A projektnek, és azon belül is különösen ennek az alprogramnak a közvetlen eredménye, hogy az intézmény a BMC® -t hivatalosan beemelte a pedagógiai programjába, így az eddigi műhely magasabb óraszámban, kicsit átalakítva folytatódik tovább.

A két év munkájának tapasztalatairól az alábbi cikkben olvashat:

Body-Mind Centering® a hazai korai fejlesztésben

2013-2015

szerző: Szűcs Sándor, gyógytornász, Budapesti Korai Fejlesztő Központ

A Body-Mind Centering nehezen lefordítható kifejezés. Én leginkább a testtudatosítást kedvelem, számomra így foglalható össze, de rengeteg jelentést hordoz. A lab a közös munkára, valamiféle kutató munkára utal, de a kutatás itt nem elsősorban elméleti irányú kutatást, hanem inkább empirikus alapokon nyugvó keresést jelent, mélyreható keresést. Ugyanakkor a korszerű tudományos ismereteket is felhasználja, nem nélkülözi a különféle elméletek gyakorlati vizsgálatát, azok integrálását. A latin labor szó jelenti a munka eredményét, művet, alkotást is, melyek szintén elhelyezhetők a közös tevékenységünk meghatározásában, tágabb értelmezésében.

Lassanként a végéhez közelít a SPARKS projektben megvalósuló nagy utazásunk, melyben rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak. Talán nem túlzás ilyen képbe helyezni mindazt, ami az elmúlt közel két év során velünk történt. Utaztunk országok között, emberek között, és természetesen testben is, lélekben is.

Azt hiszem végül minden utazásunk tapasztalatainak, élményeinek gyakorlótere, bizonyos szempontból középpontja az általunk lab-nak elnevezett csoport lett. A lab a Budapesti Korai Fejlesztő Központban működő, súlyosan, halmozottan sérült gyermekek óvodájában jöhetett létre és bár a projekt két éve most lezárul, de csapatunk folytatja tevékenységét, az eddigi heti egy óra helyett, már két alkalommal találkozunk majd. Illetve meghívást kaptunk az óvoda pedagógiai programjának mélyebb formálására is, részben elméleti, de főként gyakorlati szinten. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mindez az elmúlt időszak talán leghitelesebb eredménye, a csoport továbbra is teret, támogatást és figyelmet kap, sőt mindaz, ami felszínre került, beépíthető az óvoda mindennapjaiba, tovább bővíthető.

Szándékosan nem fogalmaztam meg a lab csoport mibenlétét, mert érzéseim szerint túlmutat a fejlesztő és terápiás helyzeteken, elvezet a művészet világába, ugyanakkor természetességre törekszik, nem kíván egyedülálló, egyeduralkodó, elérhetetlen esetleg érthetetlen lenni. Lényege éppen a hétköznapok támogatása. Kulcsgondolata a kreativitás, mely mindannyiunk életét átszövi, összekapcsolja. Számomra, ebben a körben a gyermeki kreativitás olyan színtere, amilyet a játék jelent: kommunikáció, mozgás, önkifejezés, egyediség, hasonlóság, összetartozás, autonómia, tanulás, érzelemkifejezés, szabadság, élet.

Lab_BJ_07

A projekt során rengeteg szakemberrel találkoztunk, igazán izgalmas volt más országokba látogatni, más ellátó rendszerekkel ismerkedni. Hatalmas utazást tettünk magában a testben is, új oldalról ismerkedtünk rétegeivel, működésével, fejlődésével, formálódásával. Mindezt a BMC lab munkája közben próbáltuk ki, sokszor tudatosan, máskor indirekt módon, a minket ért hatások által vezérelve. Valahol itt fogható meg számomra a Body-Mind Centering egyik fontos jellemzője, azaz szinte észrevétlenül formálja a szakembert, és nem csupán szakmai, – talán nem túlzás leírni – de emberi mivoltában is. Kifejezetten szelíd és követő módszer, mely inkább felajánl lehetőségeket. Nem utat mutat, inkább utat keres, elkíséri azt, aki érdeklődve halad az úton, így jár el a gyermekekkel és a szakemberekkel is. Sokszor, amikor a BMC-vel dolgozó szakembereket figyeltem a sajátélménnyel átszőtt bemutató órák során, éreztem, hogy a gyermekek is valami hasonló helyzetbe kerülhetnek egy-egy találkozás közben. A testi kontaktus, érintés, mozgatás, és természetesen a direkt kommunikáció mind-mind kiszolgáltatottá teheti az embert. Itt azonban gyorsan elengedheti ennek a kényelmetlen érzését, és megélheti a természetes játék örömét, megtapasztalhatja saját magát. Nehéz mindezt szavakba önteni, így bíztatok mindenkit, hogy váljon mindennek részesévé.

A BMC szemlélete nem csupán önmagunkat formálja, vagy ad jó eszközt a szakmai munka során, kulcsot a gyermekekhez, hanem igyekszik mindent figyelembe venni, minden szempontot integrálni. Sok szemlélet hasonló módon közelít, számomra mégis valahogy ez a leggördülékenyebb. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem söpri a szőnyeg alá a nehézségeket, nem kerüli, tagadja el, ahogy nem hirdeti azt sem, hogy egyetlen és üdvözítő. Bármilyen technikát, módszert beenged a helyzetekbe, azt a fajta kreativitást ébreszti fel, amit az újító gondolkodású szakemberek követtek, és ami a művészekre is jellemző:

Használd szabadon, amit tudsz; mindig ahhoz nyúlj, amire épp szükséged van – így juthatsz újabb tapasztalatokhoz.

Miért különösen kedvező ez a szemlélet: Mert egyénre szabott, és mert megóv az automatizmusoktól. Talán nem kell részleteznem, miért káros a rehabilitációban az automatizáltság. Egyszerre hiba és tünet is. A szakember kiégésének tünete, a segítésben pedig olyan hiba, mely nem engedi újabb utakra az egyént. Az igazán komplex szemléletek pedig igyekeznek megóvni a szakembert is, mind szellemi, mind fizikai szinten. Mindezeket a szemléleti irányokat megtaláljuk Berta Bobath és Karel Bobath munkásságában, illetve a Bonnie Bainbridge Cohen által megalkotott Body-Mind Centeringben is. Nem véletlen ez a párhuzam, Bonnie szoros szakmai és baráti kapcsolatban állt a Bobath házaspárral, akik olyan szemléletet képviseltek, mely mindmáig a legmagasabb szintű rehabilitációs irány világszerte.

Screen Shot 2015-06-22 at 16.56.14

A BMC a személyek közötti kapcsolatra, a személyek érzéseire, megnyilvánulásaikra, az önkifejezés támogatására koncentrál, és ezzel teremt olyan minőségbiztosítási alapot, melyben minden reakciónak helye van. Ezt kulcsfontosságúnak tartom, nem csupán a gyermekek, de a szakemberek, és természetesen a szülők szempontjából is. Mi lehetne jobb alapja a közös tevékenységnek, mint a nyílt, jól értelmezett, szabad kommunikáció. Ebből születik a motiváció, és igen: ebben szerveződnek azok a mozgások is, melyek igazán belülről indulnak.

Azt pedig tudnunk kell, hogy csupán azok a mozgásaink igazán funkcionálisak, célszerűek, hatékonyak, melyek belső indíttatásból születnek.

Azt is mondhatjuk, hogy az igazán belülről jövő mozgás mindig kifejez valamit. A környezet, jelen esetben a szakember feladata hogy ezt értelmezze, elhelyezze. Mindannyian tudjuk, hogy a segítés nem azt jelenti, hogy megteszek valamit helyette, hanem azt, hogy képessé teszem őt. Képessé tenni pedig nem csak egy mozgásra, egy funkcióra kell, hanem önmaga, önmagunk értelmezésére, elfogadására is. Hol kezdődik ez a munka? Bennünk. Nem mutathatok irányt, míg magam nem mentem keresztül a saját nehézségeimen. És nem lehet ezeket átlépni, vagy megkerülni, keresztül kell menni rajtuk. Nehéz ez, de szerencsére a BMC szemlélete, és konkrétan a csapat is segít ebben. Időt hagy, teret enged mindannyiunk nehézségeinek is. És természetesen a gyermekek is formálnak minket. A kommunikációnak, a mozgásoknak ezen a szintjén már nem lehet másképp jelen lenni. Hatással van ránk minden, csak engednünk kell, hogy alakítson, hogy valóban a helyzet és természetesen a gyermek vezessen a számára kedvező úton.

Screen Shot 2015-06-22 at 16.36.07

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A cikkben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

LLP-Logo


Az oldal a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.