A „Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány” által fenntartott Árpádházi Szent Margit ÉNO értelmi fogyatékos embereket ellátó nappali foglalkoztató gondozottjai számára, illetve gondozottjaival, 2010 óta folytatjuk mozgásterápiás csoportok működtetését, heti rendszerességgel. A csoportot Bóta Ildikó indította, jelenleg a csoport vezetője Kálmán Ferenc és Jobbágy Bernadett.

A munka célja alapvetően az improvizáción és mozgásos helyzeteken keresztül megélhető reflexió érzelmi – fizikai állapotainkra és társainkkal való kapcsolatunkra; valamint az ezekben tapasztalható változások és elmozdulások tudatosítása. Egyes rövidebb folyamatok során alkalom nyílik egy-egy kiemelt téma feldolgozására, és az adott téma mentén történő önreflexióra; valamint alkotó energiák beindítására, ami a mások számára történő megmutatkozában tud kiteljesedni a csoport azon tagjai számára, akik erre készek és nyitottak. 

Az évek során több szakmai érdeklődő, illetve szakirányú felsőoktatási intézmény hallgatója hospitált a csoportban, illetve több zenésszel működtünk időszakosan együtt, csoportfolyamat és/vagy előadáshoz kapcsolódó próbafolyamat keretében. 

para-lel_vi_

Pillanat a PARA-LEL c. 2010-ben színpadra vitt előadásból; rendező: Bóta Ildikó; fotó:

tr_20Pillanat a ParaDOGMA című est keretében színpadra vitt, Köztes Tér c. előadásból (2013); rendező: Jobbágy Bernadett; fotó: Mészáros Csaba

 ArtMan_Mandala (2)Pillanat a Paramorfózis című est keretében színpadra vitt, Mandala c. előadásból (2015); rendező: Bóta Ildikó; fotó: Fábián László