Tánceánia Együttes

„Testből, melynek nyűge átok, nyílnak testetlen virágok, és az iszapos húson látod felragyogni a valóságot.” –Weöres Sándor: Ötödik szimfónia/Testből font jelkép

video: Molnár Balázs – 2015

videó: Szántó Fanni

1999-ben indult el – Bóta Ildikó vezetésével – az a vegyes képességű tánccsoport, mely az évek alatt egyre tudatosabbá válva a Tánceánia Együttes magját adta. 2005 júniusában, 11 fővel megalakult az ArtMan Egyesület, abból az igényből, hogy az addigra már évek óta működő Tánceánia Együttes hivatalosan is képviselhető legyen; valamint, hogy az Együttessel dolgozó szakemberek gyakorlati és elméleti kutató munkájának teret adjon a művészetterápia, gyógyítás és színház-táncművészettel kapcsolatos ambícióikat tekintve.

A Tánceánia Együttes megalakulása óta dolgozik és alkot folyamatosan. Jelenleg Gál Eszter és Farkas Dorka vezetésével működik, illetve az ArtMan Egyesület több táncosa is rendszeresen részt vesz a munkában. Az itt megszerzett és elmélyített tapasztalatokat azóta az egyesület több más mozgáscsoportjában is alkalmazni tudtuk és tudjuk.

Mérföldkövek a színpadi munkánkban: 2008-ban bemutatott Lélektánc c. előadás (Bozsik Yvette társulattal és a Gördülő Tánccsoporttal közös alkotás); PARA-sorozat a Trafó KMH-ban (2010: PARA-LEL, 2014: ParaDOGMA, 2015: Paramorfózis c. estek)

tr_58fotó: Mészáros Csaba – 2014 

„A fogyatékkal élő emberek számára létfontoságú, hogy önkifejező, alkotó folyamatban tapasztalhassák meg magukat. A nem fogyatékkal élő művészeknek pedig, hogy tanuljanak a létezésnek sajátos, sokszor kivételesen nehéz, megrendítő voltán keresztül az élet sokszínű, váratlan és páratlan megjelenési lehetőségeiről. […] Előadásiammal, munkámmal célom, hogy elősegítsem a speciális élethelyzetű emberek alapvető emberi jogának érvényesítését, hogy szabadidős tevékenységben vehessenek részt, ne csak létfenntartására kelljen minden erejüket fordítaniuk; hogy kommunikálhassanak, kapcsolatokat köthessenek, önismereti, önkifejező és ennek a folyamatnak akár legmagasabb rendű formáját, az alkotó-művészeti munkát végezhessék, ha tehetségesek.” [Bóta Ildikó: Motivációs levél a „Többet érsz” pályázathoz]

xXx

A Tánceánia története

[Sáfrány Kinga, 2007]

A súlyosan mozgássérült, egyidejűleg valamilyen fokban értelmi fogyatékos és beszédképtelen személyek számára kínált terápiás lehetőségek között új színfolt Magyarországon az Tánceánia Együttesben alkalmazott komplex mozgás- és táncterápiás rehabilitációs forma. Egyesületünk szakemberei – mozgásterapeuták, pszichológusok, táncosok – 1999 óta alkalmazzák a komplex mozgás- és táncterápiát a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központjának programján belül, de az általunk tartott bemutatók több gyógypedagógiai, pszichológiai és más rehabilitációs fórumon is nagy feltűnést és komoly szakmai elismerést váltottak ki. („Pszichoterápia” folyóirat I. és II. konferenciája, Alternatív és Augmentatív Kommunikációs Nemzetközi Konferencia, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola jelnyelvi könyvbemutatója, Motiváció Alapítvány jubileumi gálaműsora, Konduktív Pedagógiai Találkozó, stb.)

A táncterápiás program kezdeményezője Bóta Ildikó mozgásterapeuta volt, aki korábban a hazai kortárs táncélet több úttörő együttesében működött előadóművészként, koreográfusként; majd a Dévény féle speciális manuál terápiában szerzett közvetlen tapasztalatokat a sérült fiatalokkal való munkáról. A program tartalmi részére az induláskor döntő hatással volt Alito Alessi amerikai táncművész, illetve az általa vezetett tanfolyam, ahol a nevével fémjelzett DanceAbility mozgalom művészi-politikai céljaiba, mintegy tízéves tapasztalataiba és módszertana alapjaiba vezette be a részvevőket. A Tánceánia Programba később fokozatosan kapcsolódott be néhány újabb művész és terápiás szakember és – részben az ő segítségükkel – épült be a programba néhány újabb pszichoterápiás és mozgásterápiás irányzat, testtudati módszer, tánctechnika, művészi koncepció. Ezek mindegyike a mozgás és a test, a test és a lélek olyan alapvető összefüggéseiről, az összefüggések olyan rétegéről segítenek élményeket szerezni, melyek inkább összekapcsolják, mint elválasztják a különböző képességű embereket. (módszereinkről bővebben: itt olvashat)

Tánceánia Együttes céljai

  1. TánceániaEgyüttes a 2005 szeptemberében létrejött ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Műhely Egyesület keretein belül működik. Főbb célkitűzéseink a következők:
  2. biztosítsuk a TánceániaEgyüttesben folyó munka feltételeit;
  3. kidolgozzuk a súlyosan, halmozottan fogyatékos, nem beszélő és nem mozgó emberek integrált művészeti és táncprogramját;
  4. megteremtsük a módszerek oktatásának, továbbadásának kereteit;
  5. valamint létrehozzunk egy olyan friss szellemű oktató és kutató központot, mely a TánceániaEgyüttesben folyó gyakorlati munka színtere, a rokon törekvésű művészetterápiás módszerek innovatív fóruma.

Összefoglalva: határozott törekvésünk a társadalommal folytatott olyan kulturális és szociális párbeszéd, mely végső soron a sérültek társadalmi integrációjának új bázisa lehet.

Elméleti háttér

Az ArtMan Egyesület támogatásával, a BLISS Alapítvány keretein belül működő Tánceánia Magyarországon a Dr. Merényi Márta nevével fémjelzett mozgás- és táncterápiás módszereket alkalmazza kortárs improvizációs táncelméletekkel és módszerekkel vegyítve. A Tánceánia Együttesben és a terápiás munkában olyan súlyosan, halmozottan fogyatékos fiataloknak kínálunk fejlesztést, akik gyakorlatilag a fogyatékosok számára kínált összes foglalkoztatási keret közül kiszorulnak. A velünk való munka nem egy fogyatékos tagunk számára az egyetlen igazán motiváló erejű, kihívást jelentő program. A terápiás és művészeti foglalkozásokat követő beszélgetések, valamint a társaság nyújtotta élmény igen sokat jelent ezeknek a – fogyatékosságok között is – legsúlyosabb állapotú fiataloknak. Ez a terápiás forma az egyesület szakembereinek korlátozott kapacitása miatt egyelőre még nem érhető el széles körben, miközben az igény az érintett fogyatékos emberek és családjaik, valamint a segítő szakemberek részéről hatalmas.

Tánceánia olyan művészi keretekben gondolkodik, melyben a fogyatékos részvevők is teljes kompetenciával, a sérülés nélküli résztvevőkkel egyenrangú partnerként jelennek meg. Ez az alapelv a terápiás programban is megfogalmazódik és a sérülteket elszigetelő társadalmi korlátok lebontásában minden fél számára fontos tanulságok levonására ad lehetőséget.

A csoportban a közös mozgásélmények verbális feldolgozása során analitikusan orientált, Gestalt szemléletű értelmezés és visszajelzés történik. Ez a humanisztikus szemléletmód nyújt biztonságos keretet a művészetterápiás foglalkozások nyújtotta gazdag élmények folyamatos átbeszélésére, megértésére, elfogadására. A csoport 3 vezetője által közösen alkalmazott módszertan legfontosabb elméleti alapjai a következők:

  • Bowlby korai tárgykapcsolat elmélete
  • Siegel pozitív áttét – fixációs regresszió elmélete
  • Fritz Perls Gestalt energiaciklusa, figura-háttér koncepciója, hárításelméletei
  • Mahler individuáció – szeparáció koncepciója
  • Winnicott holding és tükrözés funkciói

A sérültekkel való mozgás- és táncterápia meghatározó elemei a testtudati munkák, az egymással való kapcsolati illetve partner munkák, valamint a tér megtapasztalása, a kiemelt térben való mozgás. Ez a hármas szerveződés jellemzi közös munkáinkat, melyeknek később fontos megmutatkozási lehetőségeket kínálnak színpadi fellépéseink.

Megszakítás