Oktatás

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán az alap gyógypedagógus képzésbe integrálva éveken keresztül futott az a Bóta Ildikó által vezetett, kötelezően választható blokkszeminárium, melyben az Egyesület által kidolgozott mozgásos és művészeti módszer alapjait ismerhették meg a hallgatók. Bóta Ildikó összefoglalója a 15 szemeszteren keresztül folytatott munkáról ide kattintva olvasható.

Több, segítő szakmát oktató intézmény is kérte és kéri, hogy az általuk oktatott hallgatók az egyesületünk által működtetett (terápiás/rehabilitációs) csoportokban, mint gyakorlati terepeken hospitálhassanak.

Emellett évról évre számos szakdolgozathoz, interjúhoz, felméréshez is segítséget nyújtunk.

2014 tavaszán kidolgoztuk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Továbbképző Intézet felkérésére a szociális szférának szóló, creditpontot hozó egy napos Szakmai Tanácskozásunkat, Beszéden innen, beszéden túl: non-verbális területeken való jártasság a hosszú távú, hatékony segítségnyújtás érdekében címmel;

valamint ugyanezen felkérésre 2014 őszére diplomásoknak szóló, 4 féléves, szakirányú továbbképzést dolgoztunk ki, amit 2015 folyamán az egyeztetések szerint átdolgoztunk. Ez a program alkalmazott szomatikus és közösségi művészeti tanulmányok elvégzése után „szomatikus művészeti szakember” elnevezésű képesítést ad. Az előadóművészetben, pszichológia-és pszichoterápia területén, a gyermek -és ifjúságvédelemben, fogyatékosságügyben, szociális szférában, a köznevelésben és szakképzésben, valamint az egészségügyben, sporttudományban és rekreációban integrálva alkalmazható.

A szakirányú továbbképzés egyelőre nem került be az egyetemi programba.

2013 júniusában fejeződött be az első kiképző pilot csoport képzési programja, Felnőttképzési rendszerben, Hátrányos helyzetű, (főként fogyatékos) emberek mozgásművészeti és testtudat alapú rekreációja témában. Mozgásművészeti és testtudati csoportvezetőket és asszisztenseket képzünk, az érdeklődésre való tekintettel. A végzett csoportvezetők többsége még 2013 során a gyakorlatban is alkalmazni kezdte a képzés során elsajátított fejlesztő módszert, különböző fogyatékkal élő csoportokban.

Kidolgoztuk a Kortárs mozgás, színházi és tánctechnikák, improvizációs rendszerek szomatikus megközelítése témájú képzést, és csoport elindítását szervezzük. Mindkét képzésünk illetve egyéb tevékenységeink is a társadalmi felelősségvállalásra buzdítás, abban való elmélyülési lehetőségek, terep-és téma találások és merítések realizációját célozza, illetve segíti.

További tevékenységeink

Érzékenyítés

Célzott vagy éppen burkolt érzékenyítés egy-egy workshop vagy éppen vállalati tréning keretében.

Inkluzív jam

Az első olyan jam sorozat Magyarországon, ahol fogyatékos és ép emberek közösen táncolhatnak, zenélhetnek.

Vállalati tréning

A piaci szférában jellemző munkahelyi stressz csökkentése a munkáltató és a munkavállaló érdekeit is szolgálja.

SPARKS

Somatic Practices, Art and Creativity  (SPARKS) – Módszerfejlesztés

DOOL

Ez a projekt egy iskolai érzékenyítő program, melyben fogyatékkal élő személy kerül a központba.

Megszakítás