Tapasztalatainkat megosztva modellezünk egy 90 perces foglalkozást, melyet középiskolai közegre adaptáltunk. Kiemelten várunk olyan középiskolásokat és pedagógusokat, akik részt vennének egy inkluzív csoportban saját képességeik mentén. Fontosnak tartjuk, hogy ki-ki saját igénye szerint vegyen részt a folyamatban: senkinek nem “kell” szerepelni, táncolni. A táncot, a mozgást tágan értelmezzük. Közösen alakítjuk ki szokásainkat. Az órán résztvevők közül mindenki egyenlő joggal, és szerepben van jelen. A rendhagyó “óra” során a résztvevők újszerű nézőpontokon keresztül megismerik önmagukat és a másikat, lehetőségük van kapcsolódásaikat újraértelmezni.

A MOL Gyermekgyógyító Program keretében, az Új Európa Alapítvány támogatásával 2017-ben  új közegben és új korosztállyal dolgoztunk. A  Sylvester János Református Gimnáziummal együttműködve  az iskola diákjaiból formálódott, vegyes képességű csoporttal kutattuk a valódi inklúzió irányait.

A foglalkozást vezetik: Farkas Dorka, Mészöly Andrea és Jobbágy Bernadett, segítő táncos: Dobay Juli

Farkas Dorka Az ArtMan Egyesület elnökségi tagja, előadóművész,  kreatív-tánc oktató, testtudati mozgás-csoport vezető. 2011 óta a Tánceánia tagja, 2014 óta társvezetője. A Baltazár Színház társulatának mozgástanára. Az elmúlt években számos inkluzív  és közösségi tánc programban dolgozott csoportvezetői és szervezői minőségben. Alkotóként a jelen idejű kompozíciók és az improvizáció foglalkoztatják.

Mészöly Andrea független alkotó, előadóművész, koreográfus, szomatopedagógus, 2002 óta dolgozik vegyes képességű csoportokkal. (Baltazár Színház, 2011-óta Tánceánia.) Társvezetőként, táncosként és segítőként közreműködik különböző csoportok testtudati mozgás folyamataiban. 2011 óta rendez olyan színházi előadásokat, ahol különböző területekről érkező művészek (fogyatékos előadóművészek, táncosok, színészek, média művészek) együtt alkotnak.

Jobbágy Bernadett független alkotó, előadóművész, koreográfus, audio-narrátor. 2013 óta dolgozik vegyes képességű csoportokkal, elsősorban az ArtMan Egyesületen keresztül. Évek óta Kálmán Ferenccel együtt az Árpádházi Szt. Margit ÉNO értelmi akadályozott felnőtt csoportjának vezetője, emellett társvezetőként és segítő táncosként közreműködik további csoportok testtudati mozgásos folyamataiban. 2013-ban rendezte első inkluzív táncszínházi előadását, Köztes tér címen. Azóta rendszeresen inspirálódik munkáiban a sérülékenységből és a határhelyzetekből. 

Dobay Juli gyógypedagógus hallgató az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia karán Autizmus Spektrum pedagógiája és Értelmileg Akadályozottak pedagógiája szakon. 2016 óta tagja az Artman Egyesületnek. A Kreatív test mozgásos csoport segítő táncosa 2017 óta. Emellett több drámás, mozgásos csoportot végzett. A Rogers Akadémia továbbképzésén is részt vett a Játssz tovább projektben. 2016 óta tart dráma és zenei  foglalkozásokat különböző gyerek csoportokban. Gyakorlata és munkája során fontosnak tartja a saját megélésen alapuló tapasztalásokat, melyekhez a művészeteken keresztül látja a legelképzelhetőbb utat.